GÖBEK ÇEVRESİ AĞRISI

Göbek çukuru çevresinde genellikle ince barsak hastalıkları yansır.
Burada yansıma ifadesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü parmak ucuna batan iğnenin yerini hangi parmak olduğunu hemen anlarız ve o el ve parmağı anında refleks olarak çekeriz. Oysa iç organlarımız ile ilgili ağrılar o organların üzerinde algılanmaz. Karın derisine yansır. Bu tıp literatüründe “visseral ağrı” ya da “yansıyan ağrı” olarak adlandırılır. Örneğin apendisit ağrısı önceleri göbek çevresinde başlar. Daha apendiksin olduğu bölge olan sağ alt kadrana yayılır.
Göbek üzerinde ağrı deri hastalıkları ile ilişkili olabilir. Göbek çukurundan idrar sızıntısı olabilir. Kötü kokulu bu sıvının gelmesi durumunda üroloji uzmanına başvurulmalıdır. Göbek çukurundan kan gelmesi endometriozis olabilir. Bu durumda kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır.
İdrar yolları infeksiyonları ve böbrek taşları göbek çukurunun iki tarafından –genellikle tek taraflıdır- aşağı şekilde ok yönünde yayılan ağrı görülür. Bu durumda şiddetli ağrı vardır, ağrı kıvrandırıcıdır. İdrarda kan ve idrarda yanma eşlik edebilir. Acil klinikleri ve üroloji uzmanına başvurulması önerilir.