Prof. Dr. Mehmet Sait BUĞDACI
ÖZGEÇMİŞİM

İlk ve orta öğrenim: 
İlkokul, orta öğrenim ve lise eğitimim Adıyamanda tamamladım.

Üniversite:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları ve gastroenteroloji üst İhtisası:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doçentlik:
Aralık 2012 yılında doçent ünvanı aldım.