HAFTANIN OLGUSU

Kardiak arrest nedeniyle değerlendirilen hasta


57 yaşında tip II diabetes mellitus tanılı hasta solunum arresti nedeniyle sonrası yoğun bakımda dahiliye konsultasyonu isteniyor. Hastanın laboratuar verileri üre : 120 mg/dl, kreatinin: 1,78 mg/dl, 3 gün öncesine ait serum potasyumu 4,6 mEq/dL (N:3,5-4,5), normokrom normositer anemisi saptanıyor. Akciğer grafisinde kardiomegali ve parenkimde radyo-opak infiltratlar özellikle bazalllerde daha belirgin. Arter kan gazında pH: 7, HCO3: 10 mEq/L idi.Bu hastanın elektrokardiografisi görülmektedir. Bu hastada ilk hangisi uygulanmalıdır?


Bu yazı 5009 defa görüntülendi

Doç. Dr. Mehmet Sait Buğdacı'nın diğer olguları..

Etiketler: , kabızlık, ishal, akciğer grafisi, , bulantı, kardiyak, kardiyak arrest, disfaji, aort, intrensek ve extrensek nedenler, karsinoid, mide tutulumu, , diffüz özofagus spazmı, disfaji, mehmet sait buğdacı, olgu, kolon ansları, direkt grafi, safra taşı, ercp, mehmet sait buğdacı, direkt grafi, safra taşı, ercp, kolesistektomi, e,