Akademik Yayınlar

akademik yayınlar

YAZILAN KİTAPLAR

  1. Dahiliye Analizleri, 498 sayfa, İSTANBUL, Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, 2003
  2. Netter’s Kardiyoloji, 668 sayfa, İSTANBUL, Nobel Tıp Kitabevi, 2008
  3. Dahiliye 1028 sayfa, Klinisyen tıp kitabevi 2011

DERGİ HAKEMLİĞİ

Gastroenteroloji ve hepatoloji alanında en yüksek impakt faktör değerine sahip olan “Journal Gastroenterology” hakemliği

AKADEMİK MAKALE VE YAYINLAR

Tiroit yetmezliği olan hipotiroidi hastlarında aldığı tedavilerden hiçbir yarar görmeyen hastalarda midede bulunan helikobakter pilori isimli mikrobik ajanın rol aldığı ve tedaviyi etkisileştirdiğine literatürde ilk kez tarafımızda kanıtlanan yurtdışı SCI dergide yayınlanan yayındır. Habertürk Gazetesinde bu yayının sonuçları yayınlandı.  

M.S.Bugdacı, S.S.Zuhur, M.Sökmen, B.Toksoy, B.Albayrak, Y.Altuntaş, “The role of Helicobacter pylori in patients with hypothyroidism in whom could not be achieved normal thyrotropine levels despite treatment with high doses of thyroxine”, Helicobacter (ISI) , 124-130 pp, 2011.

Kronik hepatit B hastalarında karaciğerde iltihabi yıkımın nedeni olarak hücresel immunitenin rolü olduğu ifade edilmektedir.  Ancak hücresel immunite dışı nedenlerin de rol aldığını görüyoruz. Bu noktada kompleman sistemin lektin yolundan aktive edildiğini gösteren dünyanın ilk 10 üniversitesi arasında sayılan Yale üniversitesinin gastroenteroloji dergisi tarafından kabul edilen akademik yayının ayrıntıları aşağıdadır. Bu çalışmanın en önemli sonucu hepatit B taşıyıcılarında kullanılmakta olan  rutin tanı ve testleri normal olmasına rağmen %15 gibi yüksek bir olgu gurubunda siroz ve karaciğer kanseri gelişmektedir. Bu yayın bu hastalardan karaciğer kanseri ve siroza gidişi laboratuar testleri normal olsa da serum  C4 düzeyine bakarak değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bu nedenle serum C4 düzeyi düşük hastalarda takip testi olarak bakılmasını  öneriyoruz. Ayrıca bu yazımızın önemli bir diğer sonucu kompleman sistemini inhibe eden ilaçların hepatiti iyileştirebileceğini düşündürmektedir.

M.S.Bugdacı, C.Alkim, Ç.Karaca, B.Kesici, B.Bayraktar, M.Sökmen, “Could complement C4 be an alternative to biopsy for chronic hepatitis B histopathologic findings?”, J Clin Gastroenterol (ISI) , 449-55 pp., 2011

Hepatit B ve C hastalarında karaciğerde benzer iltihabi aktivasyon vardır. Ancak neden hepatit C hastaları daha erken ve daha sık siroz ve hepatoselüler kanser olurlar? sorusunun yanıtı bu gün için kesin olarak bilinmemektedir. Hepatit B hastalarında C4 düşükken hepatit C hastalarında hem C3 hem de C4 düzeyi düşüktür. Bu hem klasik hem de lektin  yolunun eşzamanlı aktivasyonu göstermektedir. Bu da yıkımın daha yoğun olması demektir. Bu durum hepatit C li hastalarda yıkımın neden daha fazla olduğunu açıklamasının yanı sıra kompleman yolağının rolünün hepatit C hastaları için de geçerli olduğunu göstermektedir.

M.S.Buğdacı, C.Karaca, B.Kesici, B.Bayraktar, M.Sökmen, “Complement C4 Chronic hepatitis C histopathogic findings and disease activity”, Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 33-37 pp., 2012 , DOI: 10.4318/ tjg.2012.0310

Akut pankreatit gelişen hastalarda geçici HDL düşüklüğü ve trigliserid artışı olduğunu literatürde ilk kez gösterdiğimiz yayın. Bu yazıda normal sınırlar içindeki  “geçici (trancient) TSH değişikliği”nin de lipid metabolizması üzerine etkisi olabilecğeinin yanı sıra toll-like reseptör 4 isimli proinflamatuar markerin rol üstlendiğini ve lipid metabolizması üzerine etkilerinin aktivasyonu olduğunu teyid ettik. Bu yayında hdl düşüklüğü hastalığın şiddetiyle ilişkili olduğu gibi hipokalsemi ve albümini bir arada ele alan Ranson kriterlerini de sorgulamış olduk.  Çünkü biri diğerinin sonucudur; bir arada alınması halinde yanlış sonuçlar verebilir.

M.S.Bugdacı, M.Sökmen, S.S.Zuhur, Y.Altuntaş, “Lipid Profile Changes and Importance of Low Serum α-Lipoprotein Fraction (High-Density Lipoprotein) in Cases With Acute Pancreatitis.”, Pancreas (ISI) , 1241-4 pp., 2011

Hepatit B ve C hastalarının en temel ilacı interferon ve ribavirin ilaçlarıdır. Bu ilaçlar hemogram değerlerini düşürdükleri için birçok hastada doz azatlımı yapılır.Doz azatlımı maalesef tedavi sonucunu olumusz etkilemektedir.  Hemogram değerlerinde düşüş genellikle ilaca bağlanır. Avrupa gastroenteroloji ve hepatoloji dergisinde yayınlanan bu yazıda folik asit yetmezliğinin tedavi sırasında oluştuğu ve  bu vitamin yetmezliğinin hemogram değerlerini düşürebileceği göz önünde bulundurulması halinde doz azatlımı ihtiyacının azalabileceğini gösterdiğimiz yazıdır.  

M.S.Bugdacı, M.Sökmen, T.Toptaş, “Additive effect of folic acid deficiency on pegylated interferon’s bone marrow toxicity”, Eur J Gastroenterol Hepatol (ISI) , 1079-80 pp., 2011

Akut pankreatitli hastalarda kardiak etkilerle ilgili veriler yetersizdir. Bu hastalık kalbi etkiliyor mu acaba?. Bu konuda literatürde ilk kez akut pankreatitli hastalarda kalbe yüklenmenin en önemli göstergesi olan bnp düzeyinin arttığını gösterdik. Bu konudaki makalemiz Avrupa iç hastalıkları dergisince beğenilerek yayınlandı.

M.S.Buğdacı, E.Öztekin, E.Kara, İ.Köker, A.Tufan, “Prognostic value of B type natriuretic peptide in cases with acute pancreatitis”, European Journal of Internal Medicine (ISI) , – pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.ejim.

DİĞER YAYIN VE ARAŞTIRMALAR

S.S.Zuhur, A.Özel, S. Veled, M.S.Buğdacı, E.Çil, Y.Altıntas, “Is the measurement of inferior thyroid artery blood flow velocity by color-flow doppler ultrasonography useful for differantial diagnosis between gestational thyrotoxicosis and Graves disease? A prospective study”, clinics (ISI) , 125-129 pp., 2012 , DOI: 10.6061.

A.R.Köksal, C.Alkım, E.Enginkaya, M.S.Buğdacı, O.Özdoğan, S.Boğa, H.Alkım, M.Sökmen, “Infliximab- and azathioprine-related severe neutropenia and thrombocytopenia in a case with Crohn’s disease.”, Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 537-539 pp., 2011 , DOI: 10.4318

M.Sökmen, M.S.Bugdacı, E. Öztekin, “Electrocardiographic changes and importance of repolarization changes in cases with acute pancreatitis”, Turk J Gastroenterol (ISI) , 315-20 pp., 2011

M.S.Buğdacı, H.Akın, A.Danalıoğlu, H.Şentürk, “Progressive hepatobiliary related autoimmun diseases and antibodies to cyclic citrullinated peptide”, Turkish journal of Gastroenterology , – pp., 2012 , DOI: 10.4318/ tjg. 0514

Ş.N.Boysan, N.Ünlü Caneroğlu, M.S.Buğdacı, C. Demirkesen, C.Mat, P.Kadıoğlu, 6th european congress of endocrinology konferansı dahilinde “6th european congress of endocrinology abstract book” bildiri kitapçığındaki “A case report of a patient with elephantiasis:Dermophaty of Graves disease”, p0950 pp., Lyon,France, 2003

R.Özaras, F.Tabak, M.Sayan, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, L.Erdem, T.Aslan, H.K.Kumbasar, APASL konferansı dahilinde “Hepatol Int (2011) 5:3-558” bildiri kitapçığındaki “Typing HBV accurately:Making genotyping serotyping and recombination analysis together”, 160 pp., Bangkok, Thailand, Şubat 2011

M.S.Bugdacı, S.Aran, A. Tunçkale, – konferansı dahilinde “J Clin Hypert 2006 (supplement):A41” bildiri kitapçığındaki “The presence of white coat effect in resistant hypertension does not increase end-organ damage”, 45 pp., -, 2006

M.Sayan, F.Tabak, R.Özaras, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, L.Erdem, T.Aslan, H.K.Kumbasar, APASL konferansı dahilinde “Hepatol Int (2011) 5:3-558” bildiri kitapçığındaki “Primary drug resistance mutations and surface gene mutations in treatment naive hepatitis B patients”, 160-161 pp., Bangkok, Thailand, Şubat 2011

M.S.Buğdacı, H.Yıldız, R.yücel, E.Okuyan, S.uygun, O.İnce, S.Tetikkurt, Y.Güneş, S.Erdine, R. Aydilek, B.Yıldız, C.Erbaş, S.Demirci, M.Caner, A.Tunçkale, C.Tetikkurt, O.N.Pamuk, M.Gülbaran, H.Yanardağ, Plevra Hastalıkları(Plevra Hastalıklarında Radyoloji), 39-51 pp., İstanbul, İstanbul Medikal Yayınevi, 2005

M.S.Bugdacı, Ç.Karaca, C.Alkım, B.Kesici, B.Bayraktar, M.Sökmen, Ulusal Gastroenteroloji konferansı dahilinde “27.UGH 2010 Poster Bildiriler” bildiri kitapçığındaki “Kronik Hepatit C, Serum kompleman düzeyi ve histopatolojik bulgular”, 109 pp., Antalya, Türkiye, 2010

M.S.Bugdacı, B.Kesici, E.Öztekin, E.Altınkaya, A.R.Köksal, C.Alkım, Ç.Karaca, 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde “6.Heptogastroenteroloji bildiri kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “ProBNP akut pankreatitli hastalarda prognostik bir göstergemidir?”, 178 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2009

M.S.Bugdacı, C.Alkım, E.Altınkaya, A.R.Köksal, O.Özdoğan, S.Boğa, Y.A.Gökbelen, M.Sökmen, Ulusal Gastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde “27.UGH 2010 poster bildiriler” bildiri kitapçığındaki “Akut pankreatitli olgularda kardiyak bulgular ve hipokalsemi”, 117 pp., Antalya, Türkiye, 2010

Ş.Ertürk, M.S.Bugdacı, Ö.Yapıcı, A.Özel, z.Karpat, M.Başak, 31.Ulusal Radyoloji kongre konferansı dahilinde “31.Ulusal Radyoloji kongre bildiri özetleri kitabı” bildiri kitapçığındaki “Kronik viral hepatitte MR difüzyon, tensor görüntüleme: Histolojik aktivite endeksinin ve Fibrozis derecesinin ADC ve fonksiyonel anizotropi değerleri ile ilişkisi”, scs-02 pp., Antalya, Türkiye, 2010

R.Özaras, F.Tabak, M.Sayan, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, L.Erdem, T.Aslan, H.K.Kumbasar, X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde “X.Viral hepatit kongresi bildiri kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Hepatit B virüsünün tiplendirilmesinde kesinlik, genotipleme, serotipleme ve rekombinasyon analizi”, 97 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010

Ç.Karaca, M.S.Bugdacı, E.Altınkaya, A.R.Köksal, C.Alkım,, 6.Hepatogastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde “6.Hepatogastroenteroloji bildiri kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Kronik viral hepatitlerin interferonlu rejimlerle tedavisi sırasında gelişen nadir komplikasyon: Tüberküloz reaktivasyonu”, 178-179 pp., Antalya, Türkiye, 2010

F.Tabak, R.Özaras, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, L.Erdem, T.Aslan, H.K.Kumbasar, M.Sayan,, X. Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde “X.Viral Hepatit Kongresi Bildiri Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Realist: Gerçek hayatta kronik hepatit B tedavisinde değişik tedavi yaklaşımlarının etkinlik ve güvenilirliğini uzun süreli olarak değerlendiren gözlem çalışması”, 136 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010

Ş.N.Boysan, N.Ünlü Caneroğlu, M.S.Buğdacı, C. Demirkesen, C.Mat, P.Kadıoğlu, 2.Türkiye Tiroit Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “2.Türkiye Tiroit Hastalıkları Kongresi sunum kitabı” bildiri kitapçığındaki “Elefentiyazis gelişen Graves dermopatisi:Olgu sunumu”, p57 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2002

M.Sayan, F.Tabak, R.Özaras, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, A. Acar, A.Gündüz, L.Erdem, T.Aslan, H.K.Kumbasar,, X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde “X.Viral hepatit Kongresi bildiri kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Tedavi Naif kronik hepatit B hastalarında primer ilaç direnci çalışmaları ve yol açtıkları yüzey geni mutasyonları”, 137 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010

L.Erdem, R.Özaras, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, M.Kapmaz, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, T.Aslan, Ö.Nazlıcan, F.Tabak,, X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde “X. Viral Hepatit kongresi Bildiri kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Çok merkezli Realist gözlem çalışmasında HBeAg negatif ve pozitif kronik hepatitlerin karşılaştırılması”, 137 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010

N.Özgüneş, R.Özaras, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, M.Fincancı, F.Koçak, K.Göktürk, A.Acar, L.Görenek, L.Erdem, A.Gündüz, H.K.Kumbasar, M.Sayan, F.Tabak,, X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde “X Viral hepatit Kongresi kongre kitabı” bildiri kitapçığındaki “Sağlık uygulama tebliği öncesi naiv hastalarda ilaç seçimlerindeki eğilimlerimiz”, 147 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010

B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, L.Erdem, A.Gündüz, H.K.Kumbasar, R.Özaras, F.Tabak,,, X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde “X. Viral Hepatit kongre kitabı” bildiri kitapçığındaki “Realist gözlemci çalışmasına katılan kronik hepatit B enfeksiyonlu olguların demografik özellikleri, enfeksiyonun bulaşma yolları, ve aile içi bulaşma oranları”, 122 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010

E.Altınkaya, C.Alkım, M.S.Buğdacı, A.R.Köksal, O.Özdoğan, S.Boğa, H.M.Sökmen, 27.Ulusal Gastroenteroloji Konferansı konferansı dahilinde “27 UGH Bildiriler kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Obez kişilerde Helikobakter Pilori sıklığında artış var mı?”, 209 pp., Antalya, Türkiye, 2010

E.Altınkaya, C.Alkım, M.S.Buğdacı, A.R.Köksal, O.Özdoğan, S.Boğa, H.M.Sökmen, 27.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde “27.UGH Bildiriler kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “H.Pilori insülin resistansı için bir risk faktörümüdür?”, 209 pp., Antalya, Türkiye, 2010

E.Altınkaya, C.Alkım, M.S.Buğdacı, A.R.Köksal, O.Özdoğan, S.Boğa, H.M.Sökmen, 27.Ulusal Gastroenteroloji kongresi konferansı dahilinde “27. UGH Bildiriler kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda üst gastroeintestinal sistemde histolojik ve endoskopik bulgular”, 92 pp., Antalya, Türkiye, 2010

A.R.Köksal,C.Alkım, E.Altınkaya, M.S.Buğdacı, O.Özdoğan, S.Boğa, M.Sökmen, 8.ulusal hepatoloji kongresi konferansı dahilinde “8.ulusal hepatoloji kongresi bildiri kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Tenofovir disoproksil tedavisi alan kronik hepatit B hastalarının retrospektif değerlendirilmesi”, 72 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2011

A.R.Köksal,C.Alkım, E.Altınkaya, M.S.Buğdacı, O.Özdoğan, S.Boğa, Ü.İ.Köksal, H.Alkım, M.Sökmen,, 8. ulusal hepatoloji kongresi konferansı dahilinde “8.ulusal hepatoloji kogre bildiri kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Kronik hepatit B enfeksiyonunda 3 yıllık entekavir tedavisinin sonuçları”, 71 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2011