Kardiak arrest nedeniyle değerlendirilen hasta

SORU: 57 yaşında tip II diabetes mellitus tanılı hasta solunum arresti nedeniyle sonrası yoğun bakımda dahiliye konsultasyonu isteniyor. Hastanın laboratuar verileri üre : 120 mg/dl, kreatinin: 1,78 mg/dl, 3 gün öncesine ait serum potasyumu 4,6 mEq/dL (N:3,5-4,5), normokrom normositer anemisi saptanıyor. Akciğer grafisinde kardiomegali ve parenkimde radyo-opak infiltratlar özellikle bazalllerde daha belirgin. Arter kan gazında pH: 7, HCO3: 10 mEq/L idi. Bu hastanın elektrokardiografisi görülmektedir. Bu hastada ilk hangisi uygulanmalıdır?

5.592 görüntüleme