Covid-19 sonrası neler olacak?

Covid-19 sonrası neler olacak?

Prof.Dr. Mehmet Sait BUĞDACI

Dünyada 6 milyon insanı etkileyen 500 bine yaklaşan ölüm oranıyla covid-19 dünyayı etkilemektedir.

Covid-19’un küresel salgın nedeniyle şüphesiz ekonomik, sosyolojik dini ve siyasi sonuçları olacaktır.

Belki de hemen her şeyi yeniden masaya yatıracaktır.

Ekonomi olumsuz süreci yaşarken, ikinci büyük dalga daha sert yaptırımları getirebileceğinden,  2M (maske, mesafe) ve 2T (tedbir, temizlik) formülü basit ama hayati önem arzediyor.

Siyasi arenada Covid-19’u hafife alan yanlış kararlar bazı siyasilerin siyasi hayatının sonunu getirebilir.

Dijital eğitim ve çalışma sistemi er ya da geç gelecekti; o da erkene kaymış oldu.

Herbiri ayrı bir konu olan bu detaylardan çok ego-sentrik anlayışa verilen global mesaj daha önemlidir.

İnsanlık yazılı tarihten itibaren kendini evrenin merkezine yerleştirmişti.

Kendine ait dünya da evrenin merkezindeydi.

Ptolemik eflak modeli daha da ileri giderek kutsal bir yapıya dönüşür

Hatta modern fiziğin kurucusu Galileo güneşi merkeze aldığı için engizisyonda idamla yargılanır.

Figür jeosentrik evren modeli, dünyayı merkeze alan, evreni onun çevresinde tasavvur eden modeldir. Evren bu modelde statiktir; modern fizikte Galileo sonrası avrupada jeosentrik evren modeli değişse de, statik evren algısı 19. yüzyıla kadar devam eder. Hatta statik evren modeli Einstein’in en büyük hatam dediği hatası olacaktır. Çünkü evren ilk patlama sonrası inanılmaz bir hızda hızla genişlemektedir.

İnsanlık dünyayı pratikte yine merkeze almıştı.

Herşeyin insanlık ve dünyanın etrafında dönüyordu.

İnsanlık iklim değişikliğine neden oluyor, dünyaya zarar veriyordu.

Bunlardan en önemlisi ozon tabakasının incelmesiydi.

Otuz yıldır ozon yıkıma uğruyordu.

Figür- Ozon en zararlı UV-B ve C dalgalarını filtreler ve koruyucu işlev üstlenir.

Ozon tabakası kanserojen mor ötesi ışınlar (x ışınları, gama, UV -B ve C) filtreleyerek güneşten gelen zararlı ışınları temizlemekteydi.

Ozonsuz bir dünya daha sıcak ve daha yaşanmaz olacaktı.

İklim değişikliklerini önlemek için yapılan teşebbüslere; kyoto ve paris anlaşmalarını bazı devletler imzalamaya yanaşmıyordu

Covid-19 bütün devletleri istisnasız, kayıtsız ve şartsız masaya  oturttu

Covid-19’dan sonra  ozon deliği çok kısa bir süre içinde kapandı.

Herşeyin insan ve dünyanın etrafında dönmediğini Covid-19, Galileo’dan 500 yıl sonra yeniden göstermiş oldu.

Birkaç mikron çapındaki  Covid-19’un en önemli mesajı bence budur.

1.859 görüntüleme

Yazarın Diğer Yazıları