Yandal Dahiliye (YDUS) Üzerine

Yandal Dahiliye (YDUS) Üzerine

Prof.Dr. Mehmet Sait BUĞDACI

Yandal dahiliye sınavı günümüzde önemini eşit fırsat hakkı veren ve haksız uygulamalar yerine kişileri haklılık esasına göre değerlendirme çabası gütmekte olan bir sınav olması nedeniyle sürdürmektedir.

Ancak sınavın bu olumlu yönüne rağmen kaynak ve referans gözetmemesi ve gereğinde literatür verilerine göre sorular yöneltmesi sınavı aşırı zorlaştırmakta ve haklı eleştirileri beraberinde getirmektedir.

Yakın bir zamanda ÖSYM’nin sorularını açıkladığı bir sınavla ilgili olarak dahiliyenin en ünlü kitabı Harrison’s texbook of Internal Medicine kitabına çalışan ve bütün içeriğine sahip olduğunu varsaydığımız bir meslektaşımızın dahiliye sorularının ancak %83’ünü yapabildiğini görmekteyiz.

Esasen bu kitabın tamamına harfiyyen hakim olmak imkansızdır.

Aynı zamanda tarafımca telif edilen sınava yönelik YDUS dahiliye isimli kitabın başarısı ise %78’dir.

Buna referanslardaki çelişkili veriler nedeniyle kaybedilenleri hariç tutuyorum. Örneğin doğal kapaklarda ve genel anlamda infektif endokarditin en sık etkeni Harrisona göre stafiloccoccus aureus, Mandell’e- ki infeksiyon hastalıklarının temel referans textbook kitabıdır- göre ise viridan streptokoklardır. Bu noktada YDUS dahiliyede buna benzer bir soruda hangi referansı dikkate alsak yanıt yanlış olacaktır.

Geçen sınavlardan birine ait ayrıntılı bir değerlendirme YDUS sınavının aşırı zorluğu konusunda fikir vermektedir. Bu değerlendirme bir yıl önce yazılmış olup kurum içi değerlendirmedir ve konuyu ciddiye aldığımızın da göstergesi olarak telakki edilmelidir.

“Son YDUS sınavına Harrisonun 18. edisyonunu bir uzman arkadaşımızın elde etmiş olduğunu varsayalım ve az zamanda baştan sona küçük puntolu, iki sutunlu yoğun 3610 sayfa 397 chapter içeren bu kitabı ayrıntılarıyla tekrar etseydi; kıyas kabul etmez ama 2. baskı YDUS dahiliye kitabımızla da bunu karşılaştırsak ne kadar başarılı olurdu diye kendime sordum. YDUS dahiliyenin yakalayamadığı sorulara Harrison son baskıdan değerlendirme fırsatını bulabildim:

ÖSYM’nin sayfasındaki sorulara göre

SORU 57: Multipl myelomda tedaviye başlama kriterleri olan kalsemi, renal tutulum, anemi, kemik lezyonları (Conn current therapy 2012de CRAB diye formülize edilmiş, YDUS sınavında aynen bu şıklara aktarılmıştır) Harrisonda ilgili konu sayfa 937de bu veriler yoktur.

SORU 47: KBYde anemiyi kötüleştiren faktör soruluyor. Kronik böbrek yetmezliği başlığı altında Harrison sayfa 2316 ve diğer ilişkili sayfalar incelendiğinde bu sorunun yanıtının olmadığı görülecektir.

SORU 27: KOAHta BODE indeksinin sorgulandığı bu sorunun yanıtı Harrisonda ilgilinin konunun olduğu sayfa 2151 ve diğer sayfalarında yoktur.

SORU 48: CTLA-4 harrisonda sadece sayfa 2684de geçiyor. Ama Belatecept ile ilgili bilgi yoktur.

SORU 29: Erionit ve mezotelioma ilişkisi Asbestozun anlatıldığı sayfa 2122-2124 de ilgili bölümde geçmiyor.

SORU 25: Diabetik ayakta hangi antibiotiklerin verilmediğini sorgulayan bu soru Harrison çalışan biri tarafından yanlış yanıtlanacaktır; Çünkü Harrisona göre florokinolonlar verilir; Bu soruda florokinolonlar verilmez! Harrison sayfa 2988.

SORU 24: Oseltamivir H1N1 proflaksisinin anlatıldığı sayfa 1499da verilenler YDUS sorusunu yanıtlamaya maalesef yetmemektedir.

SORU 55: Splenik marjinal zon lenfoma hepatit C ilişkisi ne hepatit C’nin anlatıldığı Harrison sayfa 931 de ne de splenik marjinal lenfomanın anlatıldığı sayfa 2578 anlatılıyor.

SORU 3: İbutilid AFde en etkili sinüse döndüren ilaçtır bilgisini sorguluyor. Harrison sayfa 1882 de öncelikle amiodaron verilir demektedir. Ancak Harrisonda hemen sonra en etkili ajan ibutilid ifadesi yoktur; sadece amiodarona göre daha etkili olabileceği ifadesi vardır; bu da diğer şıkları ekarte ettirmez ve bu soruyu yaptırmaz.”

 2. Baskı YDUS dahiliye kitabının yanıtlayamadığı sorularda YDUS dahiliyenin 10 katını aşkın hacimde sayfaya sahip Harrison’un başarısını ortaya koymaktadır.

Bu noktada Harrison’un kötü olduğu algısı oluşmamalıdır.

Bu sınavın zorluğunu sergileyen husustur.

Bu zorlukta bir sınava eleme sistemine gerek var mı tartışılır?

Bence bundan zoru da yapılabilir.  Tabii bu durumda çalışanla-çalışmayanı ayırteden bir sınav olamayacaktır. Bu durumda adil dağıtım konusundaki misyonu sorgulanır olacaktır.

Etiketler:
10.496 görüntüleme

Yazarın Diğer Yazıları